Voor wie

Muziektherapie is voor jong en oud, muzikaal of niet. De leeftijd is niet belangrijk, wel de wil om aan jezelf te werken. Je hoeft geen instrument te kunnen bespelen, het gaat niet zozeer om de techniek, als wel om het proces dat op gang gebracht wordt. Soms kiezen clienten voor muziektherapie in combinatie met een andere therapie, bijvoorbeeld psychotherapie of fysiotherapie.

Ook wordt de muziek therapie toegepast in verpleeghuizen, psychiatrisch- of somatische afdelingen, bij verwerkingsproblematiek. Denk aan communicatiestoornissen, aan dementie, aan revalidatie na b.v. een hersenaandoening. Of aan onrust- of inslaap problemen.